Partner login
 

Gay zijn in een Zeeuws dorp? “God gaat u zwaar straffen en 2 mannen samen mogen niet”- Meisje (6 jaar)

 

Datum plaatsing: 25-10-2018

De meeste geluiden die we vanuit ons netwerk delen klinken positief. Maar een schrijnend verhaal dat we onlangs ontvingen van twee mensen uit Zeeland kunnen wij niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Na overleg met de schrijvers van dit verhaal delen we hun nare ervaring in ons netwerk. We doen dit omdat we willen laten zien dat de acceptatie van seksuele diversiteit wellicht groot lijkt, maar dat we er soms op een pijnlijke manier achter komen dat er onderhuids toch nog vaak afkeer is.

Evert en Floris* wonen al 20 jaar in een dorp aan de Oosterschelde. Al die jaren zonder noemenswaardige vormen van discriminatie of andere vervelende ervaringen. Totdat er op een moment een gezin in het dorp komt wonen. Een groot gezin met 6 kleine kinderen. Hij is een arts en zij zorgt voor het gezin. Het gezin woont tijdelijk in dit dorp omdat zij op zending zijn. Eén van de kinderen, de oudste, is een meisje van 6 jaar. Ze stond op een goede dag op de stoep bij Evert en Floris en vroeg of ze hun lieve hond mocht aaien. Terwijl ze de hond aait zei ze ineens: “God gaat u zwaar straffen en twee mannen samen mogen niet. Die leven niet volgens de regels van de bijbel. De straf is verbrand worden in de hel”. Evert keek het meisje verbaasd aan en kon haar alleen maar vragen om weg te gaan. Maar niet voordat hij haar vroeg hoe zij dit wist. “Mijn papa en mama hebben mij dat geleerd”.

“Ik ben trots op mijn dochter, ik ben er trots op dat zij er al zo mee bezig is en het zo verwoord” – Vader van het 6-jarige meisje

Evert zat het niet lekker en wilde verhaal halen bij de vader van het meisje. Hij stapte op hem af en zei dat hij erg geschrokken was van deze uitspraken. Vader zei daarop dat zij volgens de regels van de bijbel leven en de kinderen naar deze bijbel opvoeden. Ook zei vader “Ik ben trots op mijn dochter, ik ben er trots op dat zij er al zo mee bezig is en het zo verwoord. Het klopt dat de staf van God is verbranden in de hel”. Evert maakte vader daarop duidelijk dat zij niet het recht hebben om een ander te veroordelen omdat iemand niet volgens de bijbel leeft. “We kennen in Nederland artikel 1 van de Grondwet en de bijbel leert u ook dat diegene die een ander veroordeeld ook zelf veroordeeld wordt.”, aldus Evert tegen de vader van het meisje.

Deze hele ervaring heeft een grote impact gehad op Evert en Floris. Om het voor zichzelf te verwerken hebben Evert en Floris het zendelingengezin een brief gestuurd met hun visie op het gebeuren. Zoals verwacht hebben zij daar geen reactie op ontvangen. Achteraf gezien denken Evert en Floris dat het meisje onder het mom van ‘ga jij maar even de hond aaien en gelijk de boodschap vertellen’ naar hen gestuurd is. Ook al is dat slechts een gevoel, stel je eens voor dat iemand met zo’n intentie ineens aan je deur staat.

Wij als LHBT Netwerk Zeeland hopen dat we Evert en Floris, naast het zijn van een luisterend oor, ook een hart onder de riem kunnen steken. En dat we met het publiceren van hun verhaal aandacht krijgen voor de kloof tussen de LHBT- en religieuze gemeenschappen in Zeeland.

Voelt u zich gediscrimineerd vanwege uw seksuele voorkeur? Meld het altijd bij Anti Discriminatie Bureau Zeeland! Zij kunnen niet alleen een luisterend oor zijn maar vaak ook concrete acties ondernemen.


*Wegens privacy redenen hebben fictieve namen gebruikt.

Het meisje op de foto is NIET het meisje uit dit verhaal.