Partner login
 

Jolande van Baardewijk is lesbisch én predikant. LHBT Netwerk Zeeland ging met haar in gesprek.

 

Datum plaatsing: 29-09-2016

Een bijzonder gesprek tussen een lesbische predikant en een van onze stuurgroepleden Henk Kosters.

Wie is Jolande? Vertel eens wat meer over jezelf.

Ik heb gewerkt in het onderwijs. Na het VWO heb ik een tussenjaar gedaan, daarna ben ik uit interesse theologie gaan studeren. Theologie is een brede studie waarin onder andere filosofie, oude talen en teksten, wetenschappelijke/exacte benadering van de oorsprong van teksten (dat wil zeggen het overleveringsproces), psychologie, exegese, hermeneutiek, ethiek en (kerk)geschiedenis aan bod komen.

Ik ben thuis op een traditionele manier voorgelicht. Over lesbisch zijn werd niet gesproken; het werd gezien als een gevolg van 'traumatisering' van vrouwen door mannen. Dus als een 'wond' in plaats van als een 'aangeboren gerichtheid'. En dus geneesbaar denk ik. Maar er is nooit een gesprek hierover geweest, voor ik mijn coming-out had, dus ik weet niet zeker hoe mijn ouders hier eerst over dachten.

Ik ben moeder van drie kinderen. Ik heb bij de EO gewerkt; eerst als bureauredacteur en later als programmamaker. Omdat ik predikant wilde worden en er bij de omroep steeds meer werd bezuinigd ben ik daar gestopt. In 2010 startte ik met de predikantenopleiding en de opleiding pastorale theologie. Sinds 2014 ben ik werkzaam als predikant in Kleverskerke en Oost-Souburg.

Wat is je betrokkenheid bij LHBT-zaken?

Ik ben 5 jaar getrouwd met mijn vrouw. Ik was actief binnen Contrario en het CHJC. Je ziet er op bijeenkomsten minder vrouwen dan mannen, maar hoe dat komt, weet ik niet precies. Wel zijn vrouwen in die kringen meer geneigd zich te settelen en minder te ‘relatiehoppen’.

Wat is volgens jou de stand van zaken in Zeeland als je kijkt naar LHBT en religie?

Homoseksualiteit is in het algemeen goed geaccepteerd, behalve in bepaalde behoudende kringen. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is minder behoudend. In plaatsen als bijvoorbeeld Arnemuiden en Tholen is het klimaat minder tolerant.

Geloof en LHBT is of kan voor veel mensen een issue zijn, hoe kijk jij daar tegenaan?

Ik zie God als een gentleman, niet als een tiran; God is liefde. In begin moest ik het ook wat uitzoeken; later heb ik ontdekt dat geloof en homoseksualiteit best samen kunnen gaan. Ik heb er ook studie naar gedaan. Je moet de bijbel in zijn context zien. Ik kan het beste verwijzen naar een boek als 'Adam en Evert' van onder andere professor Ruard Ganzevoort. Homoseksualiteit is volgens mij een verrijking voor de mensheid: het maakt een variatie aan relaties mogelijk, dus brengt kleur. Ook kunnen mannen en vrouwen anders, meer gevarieerd en rijker, los van heterokaders, met elkaar omgaan. In heterokaders is het gezinsleven met kinderen belangrijk. Dit is bij homoseksuele stellen ook steeds meer zo, maar eigenlijk word je door het niet als homostel kinderen kunnen verwekken vanzelf geprikkeld creatiever met je leven om te gaan en dat vind ik mooi.

Wat kan of wil jij daar zelf in betekenen?

Ook voor LHBT's uit andere landen zijn er veel mogelijkheden in Nederland, in principe hoef je niets stiekem te doen. In een behoudende omgeving, met name in islamitische milieus, is het nog steeds lastig om LHBT te zijn. Het is belangrijk dat organisaties voor ontwikkelingshulp blijven bestaan. Als er in ontwikkelingslanden hulp wordt geboden en voorlichting wordt gegeven hoeven er minder LHBT’s uit die landen naar Europa te vluchten.

Er is een nieuwe organisatie in Nederland aan het ontstaan voor 'refugees' [vluchtelingen], die om hun geaardheid hierheen gevlucht zijn: 'Rainbow Refugees'. Mijn vrouw en ik hebben contact met een paar Oegandese lesbiennes en het is mooi te zien hoe die hier opbloeien, nu ze eindelijk voor hun geaardheid, zichzelf uit mogen komen. Deze organisatie voor LHBT-asielzoekers is volgens mij nu voor de Gay Pride van 2016 vanuit Den Haag aan het ontstaan. Wie weet, kan er ook een link van het LHBT Netwerk Zeeland naar deze organisatie op de site opgenomen worden. Ook in Middelburg en Vlissingen zijn dit jaar nog veel asielzoekers en daaronder zijn ook LHBT's, voor wie we zo wat kunnen doen.

Wat is jouw boodschap voor LHBT’s die worstelen met LHBT-zijn en geloof of voor de mensen in hun omgeving?

God neemt ieder mens zoals hij is. Zodra je ondergronds gaat, een dubbelleven moet leiden, gaat het mis. Als je ondergronds gaat kan dat veel ellende opleveren. Dus accepteer jezelf in wie je bent, je kunt een zinvol en rijk leven leiden.Ik heb meegewerkt aan het boek 'Hartenvrouw' (over lesbisch zijn en geloven). Dankzij dit boek is er nu een Facebookpagina 'veilige kerk'. Daar worden kerken ge'merkt', ze krijgen een keurmerk 'veilige kerk'. Een kerk waar je gewoon jezelf kunt zij.Als je een andere geaardheid hebt en een relatie hebt of als je in de kerk een zegen wilt vragen over je verbintenis ben je daar welkom. Daar kun je ook aan het Avondmaal deelnemen en als ambtsdrager bevestigd worden; je bent er in alles gelijk aan een ander.

Heb je tips, adressen etc.?

Verwijs op de website van LHBT Netwerk Zeeland door naar CHJC en Contrario. Zeker nu Refo Anders de activiteiten heeft stilgelegd zijn dat de verenigingen waar christelijke LHBT’s terecht kunnen. Contrario is net als CHJC een organisatie (vereniging) voor LHBT's die christen zijn, lid van een kerk zijn of zoekend hoe om te gaan met vragen rond hun geloof en geaardheid. Maar Contrario is in Zeeland niet zo actief en eigenlijk zijn de activiteiten van CHJC en Contrario voor elkaars leden open, op weg naar fusie. Dus heb je interesse tot verder gesprek, zie dan de site van CHJC voor activiteiten in Zeeland!


CHJC | www.chjc.nl

CHJC is een vereniging van en voor christelijke homoseksuelen en lesbiennes en biseksuelen. CHJC is een brede vereniging. Variërend van vrijzinnig tot orthodox, op (rooms-) katholieke dan wel protestants-christelijke grondslag. Dit verschil komt tot uitdrukking in verschillende ideeën over hoe je je leven inricht. Binnen CHJC is het regel en uitgangspunt dat men met elkaar omgaat op basis van wederzijds respect.

ContrariO | www.contrario.nl

ContrariO is een christelijke vereniging voor homo’s en lesbiennes. Als vereniging zijn ze maatschappelijk betrokken en ze hebben bijna 300 leden en donateurs. Naast een welkome en veilige ontmoetingsplaats wil ContrariO een positief kritisch christelijke vereniging zijn. ContrariO neemt geen stelling in met betrekking tot het wel of niet hebben van een homoseksuele relatie op grond van de Bijbel. Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor gesprek en ontmoeting.