Partner login
 

LHBT Netwerk Zeeland en HZ zetten in op zichtbaarheid LHBT'ers

 

Datum plaatsing: 13-03-2020

Het afgelopen halfjaar heeft LHBT Netwerk Zeeland in samenwerking met de HZ University of Applied Sciences een project opgestart om de zichtbaarheid van LHBT'ers te vergroten. Dit project is in januari positief afgesloten door de studenten. De studenten hebben onderstaande acties uitgevoerd op de HZ.

erst even terug in de tijd. In 2018/2019 heeft er een eerdere samenwerking plaatsgevonden tussen beide partijen waaruit bleek dat dat er geen positieve sfeer hing rond LHBT op de HZ. Er waren studenten die niet uit de kast durfde te komen en bij meer dan de helft van de LHBT'ers die meededen aan dit onderzoek bleek dat de docent niet eens wist wat hun geaardheid was. Tijd voor LHBT Netwerk Zeeland om actie te ondernemen en dit samen met een aantal studenten van de HZ op te pakken.

Voor dit project werden er een aantal hoofddoelen opgesteld:

- Door middel van gerichte acties en activiteiten de zichtbaarheid, openheid en acceptatie te vergroten van LHBT'ers op de HZ.
- Door middel van gerichte acties de kennis en vaardigheden bij docenten vergroten ten aanzien van de LHBT'ers studenten op de HZ.
- GSA-groep oprichten binnen de HZ, die zich samen sterk maken voor de LHBT'ers door samen activiteiten en acties op te zetten.

Tijdens deze periode zijn er vele overleggen gevoerd door de studenten onderling, maar ook met het LHBT Netwerk Zeeland en de docenten. Er is een mail de deur uitgestuurd naar alle studenten om met ideeën te komen. Uiteindelijk is er een plan van aanpak gemaakt en hebben er een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden.

GSA
Allereerst is er een GSA opgericht op de HZ. De HZ was één van de weinige scholen waar nog geen GSA actief was. Het schoolbestuur heeft toestemming verleend en toen zijn zij leden gaan werven. Er zijn drie bijeenkomsten georganiseerd en uiteindelijk telt de GSA op dit moment veertien studenten en twee docenten.

Zichtbaarheid vergroten
Door het schooljaar heen hebben de studenten ook geprobeerd om de zichtbaarheid te vergroten. Zo zijn er vele posters opgehangen en nieuwsberichten geplaatst op de sociale media van de HZ en op diens website tijdens dagen als Coming Out Day, Paarse Vrijdag en Transgenderdag.

Paarse Vrijdag
De grootste winst is misschien wel behaald door het vieren van de Paarse Vrijdag op de HZ. Dankzij GSANetwerk.nl kregen de studenten de nodige materialen toegestuurd om het te kunnen vieren. Er werden paarse armbandjes uitgedeeld, in het atrium werd de playlist 'Paarse vrijdag' afgespeeld, was er bij de ingang een paarse ballonnenboog aanwezig en gingen de studenten in gesprek met andere studenten.

edia-aandacht
De groep studenten waren zo goed bezig dat zelfs lokale media er meer van wilde weten. Zo werden zij door De Faam geïnterviewd over het oprichten van een GSA op de HZ. Ook Omroep Zeeland kwam een keertje langs, zij namen een video op het de eerste Paarse Vrijdag die gevierd werd op de HZ.

Brochure voor docenten
Een ander belangrijk punt was toch ook wel dat docenten weten wat ze met LHBT'ers aanmoeten. Daarom is er een brochure ontwikkeld door de studenten voor de docenten wat LHBT nu precies inhoud. Deze brochure wordt door de GSA online beschikbaar gesteld aan de docenten.

Alle documentatie is inmiddels overgedragen aan de GSA die dit verder moet uitbouwen op de HZ. Er zijn aanbevelingen gedaan zoals ook de internationale studenten erbij te betrekken. Maar denk ook aan het opzetten van een meldpunt op de HZ waar LHBT'ers terecht kunnen. Wij zijn als stichting erg trots op wat deze studenten bereikt hebben en hopen in de toekomst dan ook dat LHBT-studenten zich veilig zullen voelen op de HZ.