Partner login
 

LHBT-vluchtelingen in Zeeland

 

Datum plaatsing: 24-02-2016

Zoals u wellicht in de landelijke media heeft vernomen zijn er in sommige asielzoekerscentra (AZC) homoseksuele vluchtelingen die vrezen voor hun leven. In het AZC in Middelburg zijn er tot dusver geen alarmerende signalen opgepikt. Maar dat kàn veranderen...

Daarom heeft COC Zeeland in samenwerking met COC Nederland ook in Zeeland het zogenoemde 'maatjesproject' uitgerold. Dit project biedt LHBT-vluchtelingen in Zeeland de kans om een maatje te krijgen met wie zij leuke uitjes kunnen ondernemen of een goed gesprek kunnen voeren. Hierbij kan men denken aan een bioscoopbezoek, museumbezoekje, een wandeling door het park of een goede bak koffie in een café. Tijdens dit uitje biedt de vrijwilliger een luisterend oor en kan de LHBT-vluchteling zichzelf zijn en zijn of haar verhaal doen.

Toen er onlangs nog in de Zeelandhallen in Goes een noodopvang was ontving COC Zeeland een noodkreet van een homoseksuele vluchteling uit Irak. Hij vreesde in de noodopvang voor zijn leven. Hij was met de stroom vluchtelingen uit Syrië meegekomen naar Nederland en kwam uiteindelijk in Goes terecht. De homoseksuele vluchteling verbleef in een ruimte met 3 andere mannen en voelde zich niet veilig. Hij smeekte om hulp, maar in deze kwetsbare situatie is het zelfs voor een belangenvereniging als COC Zeeland moeilijk om iets te kunnen doen. De persoon in kwestie is daarom in direct contact gebracht met de hulpverleners bij COC Nederland. Zij hebben hem kunnen onderbrengen in een save-house in Amsterdam*.

Stefano La Heijne, naast stuurgroeplid van LHBT Netwerk Zeeland tevens vrijwilliger bij COC Zeeland, heeft het AZC in Middelburg bezocht en is in gesprek gegaan met de woonbegeleiders aldaar. Volgens het AZC in Middelburg hebben er zich geen incidenten voorgedaan die gerelateerd zijn aan LHBT. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de begeleiders zeer nauw betrokken zijn bij de bewoners. Zij lopen vaak rond en kunnen daarmee vroegtijdig signaleren. Ook zorgt deze persoonlijke aanpak ervoor dat er een vertrouwensband ontstaat en de bewoners (hopelijk) eerder geneigd zijn om het gesprek aan te gaan met de begeleiding.

In het AZC in Middelburg zitten volgens de woonbegeleiders zeker een aantal homoseksuele mannen. Het is daarmee bevestigd dat ook in Zeeland LHBT-vluchtelingen verblijven.

Inmiddels hebben zich bij COC Zeeland meerdere maatjes aangemeld die zich belangeloos willen inzetten voor deze kwetsbare doelgroep (op landelijk niveau waren er 160 aanmeldingen!). De potentiële maatjes krijgen een training welke verzorgd wordt door COC Nederland. Daarna kan er een matching plaatsvinden als een LHBT-vluchteling kenbaar heeft gemaakt behoefte te hebben aan een maatje.


Heeft u ook interesse in dit maatjesproject? Meldt u dan aan via secretaris@coczeeland.nl.
Wilt u meer weten over het maatjesproject vanuit COC Nederland? Lees hier verder
* De persoon uit dit artikel is niet de persoon als in dit filmpje.