Partner login
 

Nashvilleverklaring is niet strafbaar volgens het OM

 

Datum plaatsing: 14-03-2020

Afgelopen jaar was er veel te doen geweest over de Nashvilleverklaring die zelfs door de fractievoorzitter van de SGP werd ondertekend. Na aanleiding van vele aangiftes is door het OM besloten dat de verklaring op inhoud niet strafbaar is.

Bij de juridische toets is het doorslaggevend geweest dat de uitlatingen in de verklaring in direct verband staan met de geloofsovertuiging van degene die betrokken waren bij de Nashvilleverklaring. Vrijheid van godsdienst als de vrijheid van meningsuiting staat vast in de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Stefano La Heijne-Frans van Stichting LHBT Netwerk Zeeland had daar het volgende over te zeggen:

“Ondanks dat het OM van oordeel is dat de Nashvilleverklaring niet strafbaar is, staat het voor ons vast dat deze verklaring onze gemeenschap onnodig heeft gekwetst. Wij denken aan de verschillende jongeren en ouderen die juist vanwege hun religie worstelen met hun seksuele- en genderidentiteit, waar deze verklaring een klap voor in het gezicht moet zijn. Eerder al spraken we de hoop uit dat de Nashvilleverklaring juist een positief effect zou hebben, gelukkig is dat ook gebleken. Nog nooit werd er zo veel over seksuele- en genderdiversiteit gesproken binnen de kerk dan de afgelopen maanden. Dat biedt hoop, hoop op nog meer acceptatie binnen de kerk. Een kerk die van iedereen moet zijn, ongeacht van wie je houdt of wie je bent.”