Partner login
 

Nieuwe bestemming erfenis COC Zeeland

 

Datum plaatsing: 14-04-2020

De opbrengst van het in 2018 verkochte pand van COC Zeeland in de Lange Noordstraat in Middelburg heeft een bestemming gekregen. De Krijger Zuiderwijkstichting, destijds de eigenaar van het pand, heeft de opbrengst van de verkoop in een nieuw fonds gestopt.

Het doel van dit particuliere fonds is om in de geest van de heren De Krijger en Zuiderwijk, die na hun overlijden een legaat achterlieten om het pand destijds te kunnen kopen, activiteiten ten behoeve LHBTI’s in Zeeland te financieren. Het fonds investeert in projecten en activiteiten die de LHBTI-emancipatie in Zeeland verbeteren.

Het fonds stelt haar eigen vermogen beschikbaar om daarmee de financiële kracht te zijn achter de emancipatie van de LHBTI-gemeenschap in Zeeland. Op deze manier worden projecten en activiteiten mogelijk die de positie van Zeeuwse LHBTI’s versterkt. Het Fonds maakt geen onderscheid tussen projecten of activiteiten die zich al dan niet richten op de diverse groepen binnen de LHBTI-gemeenschap (ouderen, jongeren, mensen met een migratieachtergrond, etc.), ieder project kan dus in aanmerking komen.

Vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen worden ingediend. Voor alle subsidievoorwaarden en het aanvraagformulier zie www.dekrijgerzuiderwijkstichting.nl.