Partner login
 

Onderzoek bij Zeeuwse basisscholen

 

Datum plaatsing: 26-06-2017

In opdracht van LHBT Netwerk Zeeland heeft een groepje studenten van de HZ opleiding pedagogiek onderzoek gedaan naar de mate waarin het onderwerp seksuele diversiteit terug te zien is in het reguliere lesaanbod op de Zeeuwse basisscholen.

Het gaat hierbij dan absoluut niet over het voorlichten over seksuele diversiteit maar juist het laten integreren van het onderwerp in het bestaande lesaanbod. Denk hierbij bijvoorbeeld in het benoemen bij rekensommen van de twee vaders van Paulo die boodschappen gaan doen en willen weten hoeveel appels ze moeten kopen voor 2 appeltaarten. Of de zin "In de rij van de kassa moet ik met mijn mama's altijd lang wachten" bij een dictee laten opschrijven. Dit zijn hele praktische voorbeelden van het integreren van seksuele diversiteit als maatschappelijk thema in het reguliere lesaanbod. Daarnaast hebben de studenten ook een toolkit samengesteld waarmee de leerkrachten actief met het onderwerp in de klas aan de slag kunnen. In de toolkit zitten bijvoorbeeld een film en een voorleesboek.

Voor het onderzoek heeft LHBT Netwerk Zeeland er nadrukkelijk voor gekozen om het juist niet in een vorm van 'voorlichting' te gieten, maar om het heel basaal te laten en het juist niet expliciet benoemen. Als onderdeel van het onderzoek hebben de studenten onderzocht of er momenteel al scholen zijn waarin LHBT verweven is in het reguliere lesaanbod. Bij geen van de ondervraagde scholen bleek dat het geval.

Als één van de belangrijkste conclusies trekt de stuurgroep van LHBT Netwerk Zeeland de conclusie dat het nuttig en noodzakelijk is om de landelijke partners hierin te betrekken en samen de uitgeverijen te benaderen. Als we kijken naar andere maatschappelijke thema's, zoals bijvoorbeeld de multi culturele samenleving, zien we dat al wel terug in de lesboeken. LHBT Netwerk Zeeland is van mening dat door het subtiel aanpassen van de lesboeken de boeken een betere afspiegeling kunnen worden van onze samenleving en de leerlingen hierdoor een impliciete herkenning zullen hebben met LHBT dan wanneer zij buitenom de lessen met LHBT kennismaken.

Het volledige onderzoek kunt u hier lezen:

Adviesrapport LHBT wij tellen ook mee.pdf