Partner login
 

Onderzoek naar veilige sfeer voor LHBT-studenten op HZ

 

Datum plaatsing: 15-05-2019

Jaarlijks is LHBT Netwerk Zeeland één van de opdrachtgevers onderzoeksprojecten door studenten van de HZ University of applied science. In september 2018 zijn 2 tweedejaars studenten van sociologie en 2 tweedejaars studenten van pedagogiek van start gegaan met een onderzoek naar de cultuur t.a.v LHBT-studenten op de HZ.

LHBT Netwerk Zeeland heeft de opdracht als volgt geformuleerd: Onderzoek in hoeverre er een LHBT vriendelijke cultuur heerst op school ofwel is er ruimte om te zijn wie je bent!

Tevens is de opdracht gegeven om met eventuele aanbevelingen te komen. Er is een e-mail gestuurd naar alle studenten met daarin een link naar de enquête. Uiteindelijk hebben 354 studenten de enquête ook ingevuld. Daarnaast zijn er een aantal interviews afgenomen bij docenten. De studenten hebben het onderzoek uitgevoerd op alle afdelingen om een beter totaalbeeld te krijgen en te kijken of er verschil in respons zou zitten.

Opmerkelijke resultaten

Er zijn een aantal opmerkelijke resultaten. Zo laat de enquête bijvoorbeeld zien dat er een veilige cultuur heerst om te kunnen zijn wie je bent máár dan wel in een bepaalde setting. Tevens was de afkorting LHBT bij meerdere docenten onbekend. De studenten hebben een aantal aanbevelingen gedaan voor verbetering. Zo zou er meer gewerkt moeten worden aan deskundigheidsbevordering van de docenten.

De studenten van de HZ University of Applied Sciences durven niet altijd te uiten op school dat zij LHBT zijn, 4% van de studenten die geënquêteerd zijn uitten hun geaardheid niet en 17,8% zegt dat het aan de situatie ligt of zij uiten dat zij LHBT zijn. Van meer dan de helft van de studenten weten de docenten niet wat de geaardheid is van de studenten. Van de studenten die LHBT zijn weet maar van 2,5% van de studenten de docenten wat de geaardheid is van die studenten.

De docenten op de HZ University of Applied Sciences hebben geen richtlijnen over hoe om te gaan en hoe te praten met studenten die LHBT zijn en daar op welke manier dan ook negatieve ervaringen mee ondervinden. Over het algemeen is er geen positieve of negatieve sfeer voor LHBT-studenten op de HZ University of Applied Sciences. Er wordt niks gedaan op de school als een paarse vrijdag en de school doet ook niet mee aan coming out day op 11 oktober. Het is op de HZ University of Applied Sciences dus niet duidelijk wat er voor de LHBT-studenten gedaan wordt op school.

Tijd voor verandering

LHBT Netwerk Zeeland bestudeerd de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek en zal later met de HZ in gesprek gaan. Duidelijk is dat er voldoende ruimte is voor verbetering. Daarbij lijkt deskundigheidsbevordering één van de aanbevelingen te zijn die praktisch gemakkelijk uitvoerbaar is.

Nieuwsgierig geworden naar het hele onderzoek? Download het hier.