Partner login
 

Probleem met jouw huisarts vanwege je seksuele voorkeur?

 

Datum plaatsing: 02-07-2019

In Nederland ben je verplicht om een huisarts te nemen in je eigen woonplaats ofwel in de regio waar de huisarts praktijk heeft. Dat maakt het moeilijk als je specifiek op zoek bent naar een huisarts die geen probleem heeft met LHBTI's.

Natuurlijk moet je er in principe vanuit gaan dat een huisarts LHBT-vriendelijk is, maar in de praktijk kan dat weleens tegenvallen. In ieder geval is het zo dat iedere huisarts een zorgplicht heeft ten aanzien van bijvoorbeeld PrEP-medicatie. Je moet er dus van uit kunnen gaan dat iedere huisarts je helpt bij het verkrijgen van medische zorg, ook als jouw seksualiteit daarbij een rol speelt.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Heb je ondanks dat toch een klacht over je huisarts, apotheker of huisartsenorganisatie en ben je er samen niet uitgekomen, dan kan je jouw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met jou naar een oplossing van jouw klacht of probleem. Je kunt een klacht indienen bij Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. Kijk voor meer informatie op skge.nl.