Partner login
 

Terugblik: Netwerkbijeenkomst Veiligheid

 

Datum plaatsing: 22-02-2019

'Veiligheid' is iets wat ons allemaal aangaat. Wij vonden het daarom een zeer belangrijk thema dat alle aandacht verdiende. LHBT Netwerk Zeeland had voor deze bijeenkomst bewust drie partijen uitgenodigd die ieder hun eigen rol spelen bij het signaleren, oplossen, maar ook de eventuele vervolging van LHBTI gerelateerde discriminatie en daaruit voortvloeiende bedreiging en geweld.

Het Netwerk ontving in de gezellige ambiance van de tuinzaal bij Katoen in Goes partners, vrienden van LHBT Netwerk Zeeland en andere belangstellenden met heerlijke sandwiches, soep en drankjes. We waren nog even bang dat vanwege de vele ziekmeldingen er niet genoeg publiek zou zijn, maar gelukkig meldden zich spontaan nog een aantal gasten, zodat de zaal vol was.

Anti Discriminatie Bureau Zeeland

Stefano La Heijne verwelkomde de aanwezigen als voorzitter van LHBT Netwerk Zeeland om vervolgens in zijn hoedanigheid van medewerker bij Anti Discriminatie Bureau Zeeland als gastspreker een lezing te houden over hoe het ADB omgaat met meldingen van LHBT gerelateerde discriminatie. In zijn lezing kwam onder andere naar voren dat de meldingsbereidheid zeer klein is en in Zeeland nog kleiner dan in de rest van Nederland, zo’n 8 tot 11 meldingen per maand. Hij vertelde ook over de samenwerking van het ADB met Roze in Blauw en het openbaar ministerie. Leanne Gaalswijk doet momenteel een onderzoekstage bij het ADB. Zij doet onderzoek naar het welbevinden van LHBT’s in Zeeland. Half februari komt er een enquête op facebook en ook op de websites van LHBT Netwerk Zeeland en ADB Zeeland. Dit onderzoek is uniek omdat er nog nooit een dergelijk onderzoek is gedaan naar het welbevinden van Zeeuwse LHBT’s. Stefano vraagt de aanwezigen om de enquête zo veel mogelijk in te vullen en vooral te verspreiden in ieders netwerk, zowel privé als professioneel.

Roze in Blauw Zeeland-West-Brabant

Richard Vrins, voorzitter van de afdeling Roze in Blauw Zeeland-West-Brabant was de tweede spreker. Hij vertelde in het kort de geschiedenis van het ontstaan van Roze in Blauw tijdens de Gay Games in 1998 in Amsterdam. Wat doet Roze in Blauw? Binnen de politie de veiligheid en ook de kennis vergroten. Men leert collega’s monitoren van incidenten en het registreren daarvan, en ook omgaan met de slachtoffers die hun verhaal veilig moeten kunnen vertellen aan de politie. Ook hier is van het hoogste belang dat bij het opnemen van de aangifte wordt opgenomen dat het om LHBT gerelateerde discriminatie en geweld gaat omdat dit een verzwarende strafeis kan betekenen. Extern zijn er contacten met soortgelijke organisaties in het buitenland , en ook probeert men in Nederland de samenwerking te vergroten met LHBT horeca. Via de facebookpagina van Roze in Blauw kan men meldingen doen en dan krijgt men binnen 24 uur antwoord van hen. Ook wil Roze in Blauw zichtbaar zijn bij allerlei grote evenementen en zoekt men verbinding met Paarse Vrijdag en de GSA’s. Op een vraag uit het publiek beloofde Richard Vrins dat op de site voor middelbare scholieren, Vraag het de politie, Roze in Blauw ook beter zichtbaar zal worden.

Openbaar Ministerie

Kim Tax, officier van justitie bij het openbaar ministerie, was de derde en laatste spreker. In de functie van officier van justitie voert zij zeer regelmatig overleg met het ADB en Roze in Blauw. Ook zij benadrukt: er zijn veel meer incidenten dan gemeld worden; wat we zien is slechts het topje van de ijsberg. Ze legde uit welke weg de officier bewandelt in geval van een aangifte. De politie doet het onderzoek en stuurt naar de afronding hiervan een dossier naar het openbaar ministerie. De officier bekijkt wat er uit het politieonderzoek is gekomen en bepaalt of er voldoende in het dossier zit om over te gaan tot vervolging.. Cruciaal is dat er in geval van discriminatie (bijvoorbeeld vanwege seksuele gerichtheid) bij de ten laste legging van het strafbare feit dit moet worden meegenomen dat dit bijvoorbeeld is gebeurt vanwege iemands seksuele gerichtheid. Ook in haar verhaal komt naar voren dat meldingen cruciaal zijn.

Bij alle drie de sprekers werd dit trouwens met grote nadruk gezegd: MELDEN! Zonder melding geen beleid!!

Na de beantwoording van vragen uit het publiek werd er nog druk nagepraat, er was mogelijkheid om bij de borrel met wat hapjes elkaar beter te leren kennen, oude contacten aan te halen en nieuwe contacten te leggen. Kortom, precies wat LHBT Netwerk Zeeland beoogde: een gezellig en vruchtbaar samenzijn.

Contactgegevens

Wil jij melding maken van discriminatie? Meld het direct bij Anti Discriminatie Bureau Zeeland via hun meldformulier

Wil je aangifte doen omdat je slachtoffer bent van een een strafbaar feit en dit te maken had met jouw seksuele voorkeur? Neem contact op met Roze in Blauw Zeeland-West-Brabant via 0900-8844 en vraag naar Roze in Blauw of stuur een e-mail naar rozeinblauw.zeeland-west-brabant@politie.nl.