Partner login
 

Transgenders in Nederland. Wat is harder nodig: emancipatie of zorg?

 

Datum plaatsing: 13-04-2016

Transgenders zijn in 2016 vele malen zichtbaarder dan 10, 15 jaar geleden. In de eerste plaats zichtbaar in de media. Over het algemeen worden transgenders daarin, in Nederland althans, respectvol en genuanceerd geportretteerd en komen ook verschillende groepen transgenders aan bod.

Jongeren, transmannnen, transvrouwen, mensen die wel of juist niet een geslachtsaanpassende behandeling nodig hebben (gehad) en mensen waarvan de identiteit noch man noch vrouw is. Daarmee is het klimaat om uit deze kast te komen stukken vriendelijker geworden. Is de emancipatie in Nederland nu ook op dit punt voltooid? Cijfers uit 2012 van het Sociaal Cultureel Planbureau laten een onrustbarend beeld zien over welzijn van transgenders in Nederland. Eenzaamheid, geweldervaringen, sociaal economische marginaliteit en het veelvuldig voorkomen van psychische problematiek en suïcidaliteit passen niet bij het plaatje van bevrijde en gerespecteerde transgenders. Zien we hier vooral het effect van hun slechte positie in het verleden? Zullen deze cijfers er, met andere woorden, over nog eens 15 jaar veel positiever uitzien? Of is er toch nog wat anders aan de hand?

Thomas Wormgoor en Gert Bekendam werken beiden voor Transvisie Zorg, onderdeel van PsyQ. Thomas zal ingaan op bovenstaande vragen. Hij zal informatie geven over opgroeien met genderdysfore gevoelens, over het onderzoeken van de vaak verwarrende gevoelens over de eigen genderidentiteit en over het huidige c.q. het gewenste aanbod aan hulpverlening. Gert richt zijn werk vooral op het ondersteunen van scholen en docenten met een genderdysfore leerling en de coming-out van die leerlingen in de klas. Hij zal zijn ervaring delen in een workshop.

U kunt zich nog aanmelden voor de bijeenkomst met als thema 'transgenders', deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals uit de zorg, het onderwijs en de sport. Meer informatie? Kijk op deze pagina.