Partner login
 

Zeeuwse huisartsen krijgen nascholing over seksuele diversiteit

 

Datum plaatsing: 06-12-2017

Schokkende cijfers en feiten over kwetsbaarheid van LHBT's moeten huisartsen inzicht geven in deze doelgroep. Spreker Judith Schuyf geeft in haar lezing handreikingen en praktische tips waar huisartsen mee aan de slag kunnen.

Judith Schuyf is 21 jaar verbonden geweest aan de Universiteit van Utrecht, bij de Interfacultaire Werkgroep Homostudies. In 1994 promoveerde ze op lesbische leefstijlen. Later was zij onder meer actief bij het kenniscentrum voor zorg en welzijn van homoseksualiteit ‘Schorer’. Daarna heeft zij zich bij Movisie bezig gehouden met onderzoek naar lokale overheden, ouderen en gezondheidszorg. Dit alles in relatie tot seksuele diversiteit. Voor haar jarenlange bijdrage aan onderzoek en kennis over seksuele diversiteit heeft zij een koninklijke onderscheiding gekregen.


Pilot

In samenwerking met de Roze 50+ Ambassadeurs Zeeland organiseerde LHBT Netwerk Zeeland een nascholing voor de Zeeuwse Huisartsen coöperatie voor de regio's Walcheren en de Bevelanden. Tijdens deze avond verzorgde Judith Schuyf een interessante lezing over wat relevant is voor de huisartsenpraktijk met betrekking tot LHBT. Deze eerste avond was bedoeld als pilot, en ging vooral over LHB’s. Gekeken wordt of dit ook in andere regio's wordt uitgevoerd en of dezelfde groep een vervolg krijgt over een specifiek LHBT-thema.


In het inhoudelijke deel, ging Judith aan de hand van verschillende data uit onderzoek in op lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en seksuele gezondheid, de verschillen met de algemene bevolking, en waar dus de grote risicofactoren voor LHBT zitten. Die zijn het gevolg van stigma, discriminatie, (geïnternaliseerde) homofobie en minority stress. Tevens zijn er concrete tips en suggesties gegeven over hoe het over homoseksualiteit in de praktijk te hebben.

Judith: ‘Huisartsen realiseren zich niet altijd dat patiënten met klachten bij hen kunnen komen, zoals depressies, verslaving, maar ook bepaalde soa’s, die te maken hebben met een homoseksuele of lesbische leefstijl of seksuele contacten. Het is dus van belang dat huisartsen op de hoogte zijn om welke klachten het kan gaan en hoe ze daar het beste naar kunnen informeren’

Cijfers en feiten over seksuele diversiteit

Tijdens de avond zijn belangrijke cijfers gedeeld met de huisartsen. Zo is in de onderstaande afbeelding helder uiteen gezet hoe de gemiddelde verdeling is binnen het LHBT-spectrum. (De afbeeldingen zijn afkomstig uit de Infographic Feiten en Cijfers LHBTI van Movisie https://www.movisie.nl/artikel/infographic-feiten-cijfers-lhbti)


Er is in de loop der jaren al veel onderzoek gedaan naar LHBT's. Hierin is vaak een vergelijking gemaakt met niet LHBT's. Hieronder worden de opvallendste feiten uiteen gezet.

Enquête onder aanwezige huisartsen

De huisartsen is gevraagd mee te werken aan een korte enquête van LHBT Netwerk Zeeland. Het doel van deze inventarisatie was om enig zicht te krijgen op het onderwerp LHBTI in de spreekkamers van de huisartsen. De opvallendste uitkomsten uit de enquête zijn hieronder uiteen gezet.

Gemiddeld hebben de huisartsen 2.700 patiënten in hun bestand. Wij vroegen de huisartsen of zij (bij benadering) konden aangeven van hoeveel patiënten zij zeker wisten dat zij niet heteroseksueel zijn. Het gemiddelde antwoord op deze vraag kwam uit op 23 patiënten. Dat komt neer op 0,85% van het gemiddelde patiëntenbestand.
Uit een groot onderzoek van het Agentschap voor de Grondrechten in 2013 bleek dat in Nederland van de homoseksuele mannen 10% niet open is naar hun huisarts over hun seksuele voorkeur. Bij lesbische vrouwen is dat 20%, bij biseksuele mannen 38%, biseksuele vrouwen 40% en bij transgenders 17%. Gemiddeld kan worden gesteld dat 4% tot 7% mensen LHBT is. Als ervan uitgegaan wordt dat dit ook geldt voor de Zeeuwse LHBT-bevolking dan zou de groep LHBT's binnen een gemiddelde Zeeuwse huisartsenpraktijk dus ongeveer tussen de 108 en 189 personen moeten zijn. Het blijkt dus dat er een flink gat zit tussen de genoemde cijfers en de waarschijnlijke realiteit.

In de enquête is tevens gevraagd hoe vaak het onderwerp 'seksuele diversiteit' in de spreekkamer ter sprake komt. 63% van de huisartsen geeft aan dat dit 'soms' voor komt. En áls het onderwerp dan ter sprake komt dat is dit in 7 van de 10 gevallen met de patiënt die het betreft. In 3 van de 10 gevallen wordt er over het onderwerp gesproken met bijvoorbeeld ouders, partners of andere betrokkenen van de persoon die het betreft.


Enkele reacties

"Deze avond is erg zinvol, veel wist ik al wel omdat ik zelf lesbisch ben maar nog steeds is dit thema te weinig bespreekbaar. Ik miste het in ieder geval in de opleiding. Zeker tot 5 jaar geleden had dit thema geen plek in de opleiding." - Huisarts uit Goes

"Voor mij was de lezing een eye opener. Ik wist niet dat de cijfers zo sterk verschillen met niet LHBT's. Persoonlijk denk ik veel te hebben aan het sociale aspect dat besproken is, de bejegening" - Huisarts op Walcheren

LHBT Netwerk Zeeland deskundigheidsbevordering huisartsen

Meer informatie over Judith Schuyf en haar lezing kunt u vinden op haar website