Partner login
 

Zeeuwse in Den Haag zet zich in voor Roze ouderen

 

Datum plaatsing: 19-03-2016

Centraler in Den Haag kun je niet wonen. Een verbouwde fabriek, waar vroeger meubels en vliegtuigonderdelen werden gemaakt, herbergt het sfeervolle appartement van Eveline van de Putte (schrijfster van onder andere Stormachtig Stil) en haar partner, beeldend kunstenares Haydi Cameron

Ondanks het Haagse leven is Eveline, die in Oost-Souburg opgroeide, Zeeland niet vergeten. Ze zet zich dan ook actief in voor de roze ouderen in de provincie: ‘Toen de landelijke belangenorganisatie Roze 50+ het verzoek kreeg van het Anti Discriminatie Bureau in Goes om hen te ondersteunen ook in Zeeland iets voor roze ouderen te gaan doen, vond ik het erg leuk dat ze die vraag naar mij doorspeelden. Immers, als Zeeuws meisje weet ik de weg en versta ik de taal’. Lacht: ‘Al spreek ik het dialect nauwelijks meer, ik versta nog alles, dat verleer je niet!’

Tour d'Amour ook door Zeeland

De provincie Zeeland had tot voor kort niets voor roze ouderen. Dat in tegenstelling tot de meeste andere provincies waar al langer groepjes vrijwillige Roze 50+ ambassadeurs actief zijn om activiteiten te organiseren en seksuele diversiteit bespreekbaar te maken. Dat moest anders, en soms krijg je dan op positieve manier te maken met de wet van de remmende voorsprong. Van de Putte: ‘Ongelofelijk wat er in korte tijd gebeurde. 19 augustus 2015 kregen we een groot artikel in de PZC en binnen een paar maanden hadden we een team
van elf enthousiaste ambassadeurs. Het leek wel of men er op had zitten wachten. Eindelijk actie! De groep komt regelmatig bij elkaar, heeft inmiddels een training gehad, en gaat in gesprek met woon-zorginstellingen en gemeenten. Veel zorginstellingen openen de deuren. Ook daar lijkt de tijd rijp om andere vormen van liefde bespreekbaar te maken.’
Eveline is niet alleen in Zeeland actief. Met haar boek Stormachtig Stil, levensverhalen van roze ouderen tourt zij langs zorginstellingen door het hele land. Eveline: ‘Die Tour d’Amour is een begrip geworden. Ik had nooit kunnen denken dat ik in anderhalf jaar 52 organisaties zou bezoeken. Helaas stond Zeeland nog niet op de lijst, maar dat is dankzij het werk van de ambassadeurs verandert. Begin juni (9 juni, Ter Valcke, Goes) komt de tour naar Zeeland. Daar ben ik super trots op!’ Tijdens de tour ontdekte van de Putte dat niet alleen seksuele diversiteit maar zeker ook genderdiversiteit grote onbekenden zijn binnen de zorg. ‘Het is niet eens altijd een kwestie van onwil, veel vaker van onwetendheid. Personeel is er niet in getraind, ze vangen de signalen niet op. Geen wonder dat er dan gezegd wordt ‘roze ouderen, die wonen hier niet!’, aldus Eveline. ‘Mensen staan er vaak niet bij stil dat er oudere
homoseksuelen zijn. En de roze ouderen zelf komen uit een tijd dat ze er niet over konden praten. Dat zwijgen over hun gevoelens zit er diep in.’ Binnen de groep LHBT ouderen (lesbiennes, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders), horen ook de Transgender ouderen. Transgenders zijn mannen en vrouwen, die zich niet thuis voelen in het lichaam/geslacht wat ze bij de geboorte hebben meegekregen.


Emancipatie van transgenders

De emancipatie van transgenders loopt jaren achter op die van de homobeweging. Maar ook voor deze groep verandert er veel. Televisie programma’s, kranten en bladen berichten regelmatig over transgenders en hun ervaringen. Eveline: ‘Dat is natuurlijk prachtig, want alleen zo kun je iets meer bekendheid geven aan deze bijzondere groep. Het is echter wel zo dat de transgender ouderen uit beeld blijven. Dat is dan ook een van mijn vervolg projecten. In samenwerking met Roze 50 + en de Empowerment Foundation werken we aan het vergroten van de zichtbaarheid van de oudere transmannen en transvrouwen. Er komt niet alleen een boek, maar ook een film. Daarvoor werken we samen met documentaire maakster Kim Bras, die o.a. het ontroerende TransAnders maakte. Met boek, film én website werken we aan een stevig drieluik dat niet alleen versterkend werkt voor de transgender ouderen en hun omgeving, maar ook een instrument is voor beleidsmakers, zorgmedewerkers, hulpverleners en studenten. Het is geen makkelijk project, maar we gaan er voor! Hopelijk buigen we zo dat onbekend en onbemind om, naar bekender en beminder!’, zo eindigt Eveline vastberaden.

Tekst: Lucienne Vrolijk


Empowerment Foundation

Mocht u het project willen ondersteunen dat kan. Empowerment Foundation en Roze 50+ verkopen symbolische aandelen a 5 euro per stuk. En u krijgt er iets voor
terug.


  • 1 t/m 10 aandelen (5 t/m 50 euro): naamsvermelding in boek
  • 11 t/m 19 aandelen (55 t/m 95 euro): bovengenoemde + naamsvermelding op aftiteling film
  • 20 t/m 49 aandelen (100 t/m 245 euro): bovengenoemde + 1 still (A4) uit de film
  • 50 t/m 99 aandelen (250 t/m 495 euro): bovengenoemde + bedrijfslogo in boek, plus 1 boek
  • 100 t/m 199 aandelen (500 t/m 995 euro): bovengenoemde + 1/2 pag. advertorial in boek + 5 boeken
  • 200 aandelen of meer (1000 euro of meer): bovengenoemde + 1 pag. advertorial in boek + 10 boeken

Stort uw bijdrage op: NL69RABO0106237578 t.n.v. Empowerment Foundation, o.v.v. Transgender ouderen. (Vanuit buitenland: BIC: RABONL2U). U kunt het project volgen op Facebook. Klik hier

En op www.empowermentfoundation.nl