Partner login
 

Zeeuwse Roze 50+ ambassadeurs zijn er klaar voor!

 

Datum plaatsing: 14-11-2015

Ook al lijkt het alsof de Zeeuwse Roze50+ ambassadeurs zich deze dagen vooral in de media ophouden, toch hebben zij kans gezien zich even los te maken van microfoons en camera’s. Vijf november jongstleden werden zij verwacht in het SMWO-gebouw bij het Stationspark te Goes, om deel te nemen aan de basistraining voor nieuwe vrijwilligers.

Eveline van de Putte
De persoon die deze training gaf en tevens de kartrekker is van dit initiatief in Zeeland is Eveline van de Putte. Eveline is schrijfster van het boek Stormachtig stil en probeert middels een heuse Tour d'amour door heel Nederland haar boek te promoten bij diverse zorginstellingen.


Een uiteenzetting van één van de Roze 50+ ambassadeurs in Zeeland:

Na de kennismaking met enkele nieuwe Parels aan het firmament en het verorberen van de aangeboden lunch was het tijd om spijkers met koppen te slaan. Na de uitleg van een aangeschoven ambassadeur die werkzaam is in een ander district en een up-date van Anti Discriminatie Bureau Zeeland over de tot nu toe bereikte doelen stapten we over op de wat drogere kost zoals het organisatieschema en de verschillende rollen die roze ambassadeurs kunnen vervullen. Zoals communicator, wat inhoudt dat men namens Roze50+ gesprekken aangaat met directies en managers van bijvoorbeeld zorginstellingen, of lessen verzorgt op scholen. Of als lobbyist/onderhandelaar contacten onderhouden ten behoeve van bewustwordingsactiviteiten voor de groep roze 50+ in de regio en/of het onderhandelen over financiële middelen ten bate van deze activiteiten. Als partner/collega dieper ingaan op de inhoud van de functie als ambassadeur en als buddy/maatje een vraagbaak zijn voor je collega-ambassadeurs en het samenwerken met regionale instanties, als wel tijdens beurzen en andere Roze50+ evenementen, bevorderen. En als kenner ten slotte hou je de ontwikkelingen rondom het LHBT Netwerk Zeeland en Roze50+ bij, heb je kennis over de zorg in Nederland en deel je deze.


Ook werd er ingegaan op de verschillende ‘schillen’. Als 1e schil Roze50+ ambassadeur ben je kerngroepslid voor je regio en zet actief beleid uit. Ook zal je dan bij alle regiobijeenkomsten aanwezig zijn. Als 2e schil ambassadeur zet je je al dan niet incidenteel in aan de hand van de takenmatrix en houdt de ‘tandem’ hiervan op de hoogte. Ook ben je minimaal jaarlijks aanwezig bij een regiobijeenkomst. 1e of 2e schil zegt niets over jouw belangrijkheid. Iedere ambassadeur is van belang. Hoe groot of klein je bijdrage ook is. We doen het samen. Nog even terug naar het begrip ‘tandem’; iedere regio benoemd twee ambassadeurs als contactpersoon en lid van de centrale klankbordgroep. Deze regiotandems vervullen de rol van verbindende schakel tussen hun eigen regio en het ambassadeurs-netwerk als geheel. Ook zullen zij nieuwe ambassadeurs selecteren en introduceren.


Aangezien de meeste Zeeuwse Roze50+ ambassadeurs nogal van het pro-actieve slag zijn werd na deze informatie het standaard-programma al snel los gelaten. In plaats daarvan werd er gediscussieerd over hoe Zeeuwse roze ouderen het beste te benaderen zijn en hoe we ons meer bekend kunnen maken. De Pink Alert Telefoon werd ook besproken, en dan vooral hoe dit nummer (06-46504152) te verspreiden. Ook waren we verheugd dat tenminste 1 zorgaanbieder de deur heeft open gezet en graag als eerste in de regio de Roze loper wil bemachtigen. De eerste resultaten van al het werk zijn dus hoopvol en stemmen positief.

Tot slot hebben we afgesproken om elkaar in december op een wat ongedwongener manier te ontmoeten, zodat we elkaar ook van een andere kant leren kennen. De conclusie die wij allen trokken was dat we ons allemaal goed gehoord voelden en dat iedereen hierin ook aan bod kwam. Wat het meest opviel was de prettige, vriendschappelijke manier van omgang met elkaar. Als we dit met ons allen kunnen behouden kunnen we in Zeeland echt het verschil gaan maken en de provincie in lichtroze sfeer dompelen. De beoogde doelgroep verdient dit en het blijkt steeds weer dat het ook nodig is dat wij als Roze50+ ambassadeurs deze groep een helpende hand bieden.

John Thobokholt,
Roze50+ ambassadeur Zeeland