Partner login
 

Netwerk 2.0

 

Zoals iedere organisatie kijk je eens in het aantal jaar naar je eigen organisatie. Hoe verloopt de samenwerking met partijen? Doen we wat we leuk vinden? Wat willen we bereiken? Met al dat soort vragen zijn we aan de slag gegaan. Daar is Netwerk 2.0 uit ontstaan.

De kern van deze nieuwe visie is dat we veel meer vraaggericht te werk gaan in plaats van aanbodgericht. Voorheen organiseerde we allerlei activiteiten waarvan wij dachten dat daar behoefte aan was. Het resultaat? Dergelijke initiatieven kostte ons veel energie en tijd terwijl de opkomst niet altijd groot was. Daarom kiezen we er voor om alleen initiatieven te ondernemen als daar daadwerkelijk vraag naar is. Om de behoefte te pijlen gaan we in gesprek met verschillende partners en vragen op die manier hoe wij hen kunnen versterken en waar ze behoefte aan hebben.

Stimuleringsbijdrage

Ook nieuwe is de stimuleringsbijdrage. LHBT Netwerk Zeeland bestaat uit een kleine groep vrijwilligers en daardoor is het onmogelijk om veel activiteiten uit te voeren. Wij vinden het erg belangrijk dat goede initiatieven worden uitgevoerd door betrokken mensen. Wij dragen daar graag aan bij. Zowel organisatorisch als financieel.

Het LHBT Netwerk stelt ieder jaar in totaal €1.500,- beschikbaar als stimuleringsbijdrage voor initiatieven die partners van het Netwerk willen ondernemen. Iedere aanvrager kan maximaal €300,- per initiatief ontvangen. Om in aanmerking te komen voor een stimuleringsbijdrage dient de aanvrager een samenwerkingsconvenant te hebben met ons. Verder moet een aanvraag aan een aantal eenvoudige voorwaarden voldoen. Als u meer hierover wilt weten kunt u de voorwaarden bij ons opvragen.