Handreiking (trans)genderzorg en roze hulpverlening

De afgelopen jaren is er vanuit de landelijke politiek werk gemaakt over de opstapelende zorgen m.b.t. de zorg voor transgenders en LHBT+. Met name in de transgenderzorg zijn de afgelopen jaren de wachttijden opgelopen tot een onacceptabele lengte van minimaal 2,5 jaar voor een eerste intake. Ook 3,5 tot 4 jaar op de wachtlijst voor een medische ingreep is niet langer uitzonderlijk. Het ministerie van VWS heeft hiervoor de kwartiermaker transgenderzorg in het leven geroepen. Deze 2 personen werken verbindend tussen zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars. Hun belangrijke opdracht is het uitbreiden/creëren van zorgaanbod, wat samenhangt met het terugdringen van de wachtlijsten.  Elke 2 maanden stelt de kwartiermaker een rapport op met de landelijke bevindingen en stuurt deze aan de Kamer, zodat er Kamervragen gesteld kunnen worden over de ontwikkelingen. De laatste versie (october 2021) kunt u op de site van rijksoverheid teruglezen.

Handreiking Transgenderzorg

Recent heeft de kwartiermaker de handreiking Transgenderzorg voor gemeenten gepubliceerd.

Lezend in deze handreiking is deze vooral gericht op zorg die valt onder de jeugdwet.
Hier in Zeeland zijn we echter van mening dat de zorg voor transgenders echter niet kan (en mág) ophouden zodra iemand volwassen is en daarom heeft onze partner MWRZ ook een handreiking uitgebracht die verder kijkt.

Uit onderzoek blijkt dat cliënten/patiënten binnen de transgenderzorg vaak aanmelden op 3 of meer plaatsen voor een behandeltraject. Wanneer men uiteindelijk voor een intake wordt opgeroepen, blijkt dat er soms cliënten zijn die nog mijlenver af staan van een behandeling en/of medisch traject. Vanwege de druk op de transgenderzorg kan vanuit het behandelkader niet de begeleiding geboden worden die de cliënt nodig heeft. Hierbij valt te denken aan begeleiding op bijv. de oriëntatiefase (wie ben ik/wat wil ik) of de sociale transitie, etc. In de praktijk zien wij dat sommige trajecten 6 tot 10 jaar lopen, waar er slechts enige vooruitgang merkbaar is, terwijl er op diverse leefgebieden problematiek speelt.

Regelmatig ontstaat de discussie dat dergelijke begeleiding niet onder de zorgverzekering valt.

Aan de andere kant betekent het ook, dat niet elke LHBTI-er begeleiding (vanuit WMO of Jeugdwet) nodig heeft. Hierin wordt een overwogen inschatting gemaakt.

De visie van de landelijke politiek lijkt op dit punt anders te zijn dan de visie van gemeenten. Zo ziet de landelijke politiek meer ruimte voor transgenderzorg binnen de WMO, waar de gemeenten deze niet kunnen zien vanwege teruglopende budgetten en bezuinigingen. Cliënten worden terug/doorverwezen naar de zorgverzekering en vallen tussen wal en schip. Vele cliënten zijn hier reeds de dupe van geweest.

Zeeland

Gelukkig biedt in Zeeland MWRZ al 8,5 jaar hulp in dit specialisme, waardoor cliënten wél de juiste zorg krijgen die nodig is. Er is dan ook een jarenlange goede samenwerking vanuit MWRZ met de Zeeuwse gemeenten en andere ketenpartners.

De handreiking van MWRZ is tevens te downloaden van hun website https://www.mwrz.nl/voor-professionals/ . Op deze website vindt u ook meer feiten, cijfers en andere informatie over het onderwerp LHBTI+.

Deel deze pagina op:

Cookie instellingen