Over ons

Stichting LHBT Netwerk Zeeland is ontstaan uit de LHBT-Projectgroep Zeeland. Deze Projectgroep bestaat uit Anti Discriminatie Bureau Zeeland en beleidsmedewerkers van de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Goes. Deze drie grote Zeeuwse gemeenten doen mee aan het Regenbooggemeenten-project. Dat project was mogelijk dankzij een subsidie vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.

Ten tijde van het project Regenbooggemeenten heeft de LHBT-Projectgroep in samenwerking met andere organisaties (Anti Discriminatie Bureau Zeeland en GGD Zeeland) in Zeeland al een aantal mijlpalen bereikt:

 • er zijn afspraken gemaakt met Zeeuwse middelbare scholen om de voorlichting over LHBT in het lessenpakket te onder te brengen (Convenant Iedereen op school veilig en gezond)

 • de LHBT-Jongeren Zeeland-groep is opgericht

 • op beleidsniveau wordt hard gewerkt om LHBT-zaken bij de overige Zeeuwse gemeenten op de agenda te krijgen en te houden.

Omdat de subsidie vanuit het ministerie tijdelijk was moest men met een plan komen om de aandacht voor LHBT-acceptatie én -emancipatie te borgen in Zeeland. Hieruit is het idee ontstaan om de bestaande organisaties in Zeeland die al actief zijn op het gebied van LHBT-emancipatie met elkaar te verbinden en de krachten te bundelen. In dit netwerk moeten de kwetsbare doelgroepen zoals jongeren en ouderen extra aandacht krijgen- naast de inzet voor de algehele doelgroep LHBT. De organisaties behouden allen hun eigen identiteit en blijven zelf verantwoordelijk voor hun activiteiten. Zij verbinden zich enkel aan het Netwerk om bij te dragen aan een kruisbestuiving op het gebied van ontmoeting en deskundigheidsbevordering.

De stuurgroep:

 • stuurt het netwerk aan en zorgt dat alles goed verloopt

 • organiseert (thema)bijeenkomsten

 • inventariseert cijfers en feiten omtrent LHBT in Zeeland

 • is een centraal aanspreekpunt voor alle LHBT-gerelateerde vraagstukken in Zeeland

De stuurgroep bestaat uit:

 • Voorzitter Vacant
 • Secretaris Vacant
 • Penningmeester Stefano Frans (Interim) (Vacature staat open)
 • Algemeen bestuurslid Ingrid Goddijn
 • Woordvoerder Stefano Frans

Een overzicht van de profielen van deze functies? Deze zijn hier te lezen.
Zo werven we ook met regelmaat vrijwilligers voor projectmatige ondersteuning en voor het organiseren van events. Heb je interesse, ook deze profielen zijn hier te lezen.

Je kunt contact opnemen met onze stuurgroepleden via info@lhbtnetwerkzeeland.nl.

Helaas hebben wij geen bezoekadres. Ons postadres is: Postbus 8049, 4330 EA Middelburg

Let op: de vrijwilligers en stuurgroepleden zijn geen hulpverleners, heb je een hulpvraag? Kijk dan op onze sociale kaart onder Partners of bij de Thema's.

Wij schrijven regelmatig de pers aan, om u daarover te informeren plaatsen wij onze persberichten en onze nieuwsbrieven ook op onze website.

Deel deze pagina op:


Persberichten

Lees hieronder onze persberichten.

ANBI logo op een regenboog gekleurde achtergrond.

ANBI-status

LHBT Netwerk Zeeland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen. Wij hebben daarom de zogenoemde ANBI-status, dit betekent dat uw giften en donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting. U kunt ook aantrekkelijk een gift doen via een notariële akte van schenking. Het houden van de ANBI-status kent een aantal voorwaarden. Één van deze voorwaarden is de publicatieplicht van een aantal gegevens over de instelling.

Lees meer...
Illustratie van een cirkel met gestileerde mensen en de tekst: Wij zijn op zoek naar jou!

Profielen stuurgroepleden

De profielen die hier te lezen zijn geven slechts een indruk van wat een stuurgroeplid in de praktijk doet. Het is een leidraad maar omdat men zich als vrijwilliger inzet voor deze stichting vinden wij het belangrijk dat wát je doet, je ook écht leuk vindt om te doen. De taken die in de profielen staan omschreven zijn daarom slechts een uitgangspunt. In een gesprek horen we graag wat jouw kwaliteiten zijn en hoe we deze het beste tot z'n recht kunnen laten komen in de stuurgroep van LHBT Netwerk Zeeland.

Lees meer...
Kleurrijke bloem van boven gezien op een witte achtergrond.

Netwerk 2.0

Zoals iedere organisatie kijk je eens in het aantal jaar naar je eigen organisatie. Hoe verloopt de samenwerking met partijen? Doen we wat we leuk vinden? Wat willen we bereiken? Met al dat soort vragen zijn we aan de slag gegaan. Daar is Netwerk 2.0 uit ontstaan.

Lees meer...
Cookie instellingen