Lhbt netwerk zoekt een algemeen bestuurslid!

Als lid van de stuurgroep (het bestuur) sta je achter de doelen van het LHBT Netwerk Zeeland. Je draagt samen met andere stuurgroepleden de verantwoordelijkheid voor een soepele gang van zaken en een constructieve en positieve werksfeer in de stuurgroep en in het netwerk als geheel.

Samen ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten en de verantwoording naar de subsidiegevers.


Welke kwaliteiten vereist deze functie?

Als algemeen lid stuurgroep dien je samen te kunnen werken. Samen met de stuurgroep worden de taken vastgesteld. Het algemeen lid ondersteund de stuurgroep met de dagelijks gang van zaken.

Daarnaast is het ook mogelijke dat je andere (bestuurlijke)-taken mag uitvoeren, dit is altijd in overleg. De stuurgroep geeft je graag de ruimte om te shinen met jouw kernkwaliteiten!

Het algemene lid:

- Stelt zich beschikbaar om andere leden te ondersteunen;

- Neemt in overleg andere taken over en voert deze uit.

Wat biedt LHBT Netwerk Zeeland jou?

- Een uitdagende en inspirerende (net)werkomgeving met interne contacten (stuur- en werkgroepen) en externe contacten (lokale, regionale en landelijke organisaties en ondernemingen);

- Een reiskostenvergoeding;

- Een aansprakelijkheids-, ongevallen-, en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers.

Hoeveel tijd kost deze functie?

Je kunt zelf de tijd erin steken die voor jou wenselijk is. De verwachting is dat je één avond per week (thuis of tijdens een vergadering) met het netwerk bezig zult zijn. Maar het zou ook kunnen dat dit meer is tijdens het organiseren van een activiteit.

Interesse in deze functie? Stuur je motivatie naar info@lhbtnetwerkzeeland.nl!


Deel deze pagina op:

Cookie instellingen