Politiek

Politiek is binnen het LHBT Netwerk onmisbaar. Niet alleen omdat de politiek besluiten neemt die ook van invloed kunnen zijn op de LHBT gemeenschap. Maar vooral omdat het belangrijk is dat de politiek in contact komt met onze overige thema’s. Om zo geïnspireerd te raken door onze partners en vrienden. En om zo een (nog) politiek vriendelijk(er) LHBT-beleid te kunnen ontwikkelen.

Politieke partijen worden vriend van LHBT Netwerk Zeeland

Politieke partijen kunnen LHBT Netwerk Zeeland altijd benaderen wanneer zij vragen hebben over LHBT-gerelateerde vraagstukken in Zeeland. Wij nodigen politieke partijen op onze beurt uit om vriend van ons netwerk te worden. Daarmee laten zij actief zien dat zij onze doelstellingen en de LHBT-gemeenschap in Zeeland een warm hart toedragen. Meer weten over het zijn van een partner of vriend van LHBT Netwerk Zeeland? Lees dan onze flyer:

Op dit moment zijn de volgende provinciale politieke partijen in Zeeland vriend van LHBT Netwerk Zeeland:

Neem voor vragen contact met ons op via het contactformulier.

Zeeland Regenboogprovincie

Zeeland is sinds 8 juni 2018 de tiende Regenboogprovincie van Nederland. Een meerderheid van Provinciale Staten wil daarmee een signaal afgeven tegen de discriminatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT).

Het voorstel van GroenLinks verdeelde de Staten. Tobias van Gendt somde een hele reeks van minderheden op en zei dat de VVD als liberale partij vanuit het gelijkheidsbeginsel tegen een voorstel zou stemmen dat één groep voortrekt. Ook François Babijn vond dat iedereen gelijk moet worden behandeld. Harold van de Velde (SGP) wilde niet één doelgroep met problemen eruit lichten, boven bijvoorbeeld slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Mark Faasse (Zeeland Lokaal) zette vraagtekens bij de kosten van het voorstel.

Jan Henk Verburg (ChristenUnie) had al aangekondigd met een bredere motie tegen discriminatie te komen. Tijdens het debat liet hij blijken dat hij er problemen mee had dat de motie van GroenLinks uit de koker komt van homobelangenorganisatie COC. ,,Die zijn redelijk dwingend in hoe je moet denken." Verburg was bang dat het COC de voorlichting op scholen zou gaan verzorgen en daarbij te weinig respect zou hebben voor het standpunt van christelijke scholen over homoseksualiteit.

'Hogelijk verbaasd'
Dat werd tegengesproken door Anita Pijpelijk (PvdA), die als onderwijzers op een christelijke school het tegendeel had ervaren. Gerwi Temmink (GL), de indiener van de motie, 'verbaasde zich hogelijk', dat nu ineens over doelgroepen werd gesproken, terwijl er zo vaak voorstellen over steun aan alleen vissers, boeren of natuurbeschermers aan de orde zijn.
De emotioneelste bijdrage kwam van Rutger Schonis (D66), die aangaf zelf tot de doelgroep LHBT te horen. Hij reageerde onder meer op het antwoord van gedeputeerde Harry van der Maas, die zei dat het vraagstuk van discriminatie van LHBT's niet hoort tot de kerntaken van de provincie. Schonis: ,,Ik maak deel uit van de groep LHBT. Het heeft bij mij 35 jaar geduurd voor ik uit de kast kwam. Ik heb het er moeilijk mee dat veel partijen dit nu beschouwen als een soort kerntakendiscussie. We kunnen hiermee als Zeeland een signaal afgeven dat het hier oké is als je bent wie je bent."

In hoeverre dat de meningsvorming deed kantelen, was niet helemaal duidelijk, maar uiteindelijk stemden D66, GroenLinks, PvdA, SP, 50Plus, CDA en CU voor de Regenboogprovincie. Eerder deden negen andere provincies dat. In Friesland is het voorstel afgewezen. In Utrecht is nog geen besluit genomen.

Bron: https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/zeeland-tiende-regenboogprovincie-na-spannend-debat~aba8d7da/

Zeeland Regenboogprovincie
Zeeland Regenboogprovincie logo

Deel deze pagina op:

Cookie instellingen