Visie

ChristenQueer is een brede christelijke LHBTI-beweging die gelooft dat God elk mens gemaakt heeft naar Zijn beeld en gelijkenis. Gods grootheid is veelkleurig en verbindend.

ChristenQueer gelooft in een wereld waarin LHTBI's zich veilig weten en LHBTI- jongeren opgroeien in volledig acceptatie door hun families en kerken.

Volledige acceptatie vraagt dat LHBTI's gezien en gehoord woorden en hun taak en roeping als christen ongehinderd mogen vervullen. Tegelijk accepteert ChristenQueer dat niet iedereen dezelfde visie op homoseksualiteit deelt. Deze veelkleurigheid nodigt ons uit tot inclusief christen-zijn. Waar het gezamenlijk belijden van het Evangelie centraal staat zal het Licht van God overwinnen.

Missie

ChristenQueer biedt mensen die tot de LHBTI-doelgroep behoren en die zich aangesproken voelen door de Bijbel, een veilige plek waar ontmoeting centraal staat. Daarnaast levert ChristenQueer een bijdrage aan het gesprek over homoseksualiteit en christen-zijn in kerk en samenleving. ChristenQueer wil inclusiviteit bevorderen en christelijke gemeenten en gemeenschappen helpen een visie te ontwikkelen die bijdraagt aan een veilig klimaat voor alle LHBTI's.

Deel deze pagina op:


U heeft cookies geweigerd voor Google Maps. Helaas kunnen we u dan niet onze mooie sociale kaart laten zien. Wijzig uw keuze met de rode knop linksonderin uw scherm of bekijk onze sociale partners in het normale overzicht hieronder.

ChristenQueer


Thema's

Geloof

Het is niet altijd gemakkelijk om in bepaalde gelovige kringen uit de kast te komen. Het uit de kast komen kan voor diegene veel stress met zich meebrengen. Niet alleen voor diens omgeving, maar ook voor de persoon zelf kan het lastig zijn.

Bekijk dit thema
Cookie instellingen