Wij zijn Anneke en Cora en hebben samen een praktijk voor contextuele therapie, www.gratiaveritas.nl

Contextuele therapie gaat aan de slag met de dingen die jou in de weg staan om te leven zoals jij wilt.
Wij werken vanuit het Christelijke kader. Als het gaat over homoseksualiteit merken wij dat er binnen de Christelijke context veel te snel gefocust wordt op de seksualiteit en wat wel of niet mag.

Het gaat al gauw over het thema, het onderwerp en men vindt er ook meteen iets van. De oordelen die er uitgesproken worden zijn vaak niet mals.

Als je ontdekt dat je verliefd wordt op iemand van hetzelfde geslacht kan er een periode van enorme worsteling en eenzaamheid ontstaan.
Mag je zijn wie je bent en houden van wie je wilt?
En wat ga je tegenkomen als je het aan de buitenwereld vertelt?
Afwijzing om wie je bent?

Er is vaak moeite om het te delen met mensen die het dichtst bij je staan omdat je hen geen pijn wil doen of niet teleur wil stellen.
Of dat je al wel gehoord hebt hoe men er over denkt.

Wij willen benadrukken dat wij met jou op zoek willen gaan naar wie jíj bent, je identiteit. Seksualiteit is daar een onderdeel van.
Hoe je uiting geeft aan wat je als je diepste seksuele identiteit (h)erkent, dat is een kwetsbaar en persoonlijk proces.
Als jij vragen hebt of worstelt hiermee willen wij een eindje met jou meelopen zonder dat er vooraf al bepaald is waar je uit moet komen. Dat doet namelijk geen recht aan jouw identiteit en jouw keuze. Dat is tussen jou en God.

Mocht je naar aanleiding van dit stukje een afspraak willen maken, neem gerust contact met ons op.

Anneke en Cora

Deel deze pagina op:


U heeft cookies geweigerd voor Google Maps. Helaas kunnen we u dan niet onze mooie sociale kaart laten zien. Wijzig uw keuze met de rode knop linksonderin uw scherm of bekijk onze sociale partners in het normale overzicht hieronder.

Gratia Veritas


Thema's

Geloof

Het is niet altijd gemakkelijk om in bepaalde gelovige kringen uit de kast te komen. Het uit de kast komen kan voor diegene veel stress met zich meebrengen. Niet alleen voor diens omgeving, maar ook voor de persoon zelf kan het lastig zijn.

Bekijk dit thema
Cookie instellingen