Ouderen

De roze ouderen in onze samenleving zijn vaak weinig zichtbaar. Binnen de ouderenzorg en welzijnssector is weinig aandacht voor roze 50-plussers. Daarom wil het LHBT Netwerk voor deze doelgroep extra aandacht krijgen binnen .

Het is belangrijk om niet alleen te zorgen voor ontmoeting, maar ook te werken aan belangenbehartiging. Hierbij is te denken aan het vergroten van de acceptatie van LHBT binnen verzorgingshuizen. Niet alleen de medebewoners maar ook het verzorgend personeel kan actief bijdragen aan de veilige leefomgeving van een roze oudere. Het LHBT Netwerk wil er samen met onder andere Roze 50+ voor zorgen dat er ook in Zeeland verzorgingshuizen komen met een Roze loper. Verzorgingshuizen met een roze loper besteden aandacht aan seksuele diversiteit.

Samen met Roze 50+ en schrijfster Eveline van de Putte heeft Anti Discriminatie Bureau Zeeland het initiatief genomen om de roze ouderen in Zeeland meer aandacht te geven. Momenteel zijn er in Zeeland 8 ambassadeurs die klaarstaan voor deze kwetsbare doelgroep. Deze enthousiaste ambassadeurs hebben inmiddels een training gekregen om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren.

Heeft u een vraag aan Roze 50+, zoekt u een luisterend oor, bent u benieuwd naar onze activiteiten of heeft u zin om juist zelf ambassadeur te worden, neem dan contact op via: roze50plusZeeland@outlook.com.

Deel deze pagina op:


Wie kan je helpen met dit thema?

COC Zeeland

COC Zeeland is de belangenorganisatie die streeft naar volledige maatschappelijke integratie en acceptatie van homoseksualiteit in Zeeland en de verworven rechten bewaakt.

Bekijk dit thema

Eveline van de Putte

Eveline van de Putte is behalve schrijfster ook fotograaf en trainer. Veel van haar werk richt zich op mensenrechten en empowerment. Ze gebruikt kunst als een middel om taboes te doorbreken en onbekende groepen stem en gezicht te geven.

Bekijk dit thema

Roze 50+

Roze 50+ beoogt het verbeteren van de leefsituatie, gezondheid en het welzijn van Roze 50-plussers (LHBT’s) door bundeling van kennis, ervaring en belangenbehartiging.

Bekijk dit thema
Cookie instellingen